نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29522

29522


Untitled Document

فریبا افتخار
مرتبه علمی: مربی
هیات علمی گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز

 

اطلاعات تماس

گروه برق ، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی   5643
ایمیلeftekhar_f@scu.ac.ir ; 

 

سوابق تحصیلی


زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 


اطلاعات پژوهشی

تجربیات علمی و اجرایی

کتاب چاپ شده