نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

30180

30180


سوابق علمی –  پژوهشی دکتر بهنام لطفی

مرتبه علمی: استادیار

 

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-3330010-0613 داخلی 5686

فکس: 3336642-0613

ایمیل:behnaml@scu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان(دوره تحقیقاتی در دانشگاه ناتینگهام انگلستان)

1381

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان ایران

1376

کارشناسی مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان

1373

سوابق اجرایی

دبیر علمی چهاردهمین همایش ملی مهندسی سطح

1392

عضویت در هیات مدیره انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

1392-1388

معاون امورفناوری و مراکز رشد پارک علم وفناوری خوزستان

1389-1388

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

مهندسی سطح و پوشش ها

تریبولوژی و سایش

کامپوزیت سازی سطحی با فرایند اصطکاکی اغتشاشی

روکش کاری

خواص فیزیکی مواد

 

اطلاعات بیشتر