نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29399

29399


زهرا نام آور
کارشناس ارشد معماری
سال استخدام:
1388
سمت: عضو هیات علمی
مرتبه دانشگاهی: مربی- پایه 4
سوابق دانشگاهی:
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (1388 تا کنون)
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز (1388-1385)
مدیر گروه نقشه کشی معماری دانشگاه آزاد اسلامی اهواز (1387-1385)
مدرس مدعو گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر (1385-1384)