نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29338

29338


سوابق علمی –  پژوهشی دکتر سید محمد لاری بقال

مرتبه علمی: استادیار

 

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-3330010-061 داخلی 5720

فکس: 3336642-0613

ایمیل:m.lari@scu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مواد از دانشگاه تهران

1392

کارشناسی ارشد مهندسی شناسایی و انتخاب مواد از دانشگاه تهران

1386

کارشناسی مهندسی مواد- متالورژی صنعتی از دانشگاه شهید چمران اهواز

1383

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

مهندسی سطح و آبکاری

شبیه سازی المان محدود

مواد نانوساختار

خوردگی و اکسیداسیون

اطلاعات بیشتر