نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

30227

30227


 


نام و نام خانوادگی:  علیرضا پشم فروش

سال تولد: 1338

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مکانیک

سابقه خدمتی: 27 سال

 

سوابق اجرایی:

˜ معاون مدیر گروه مکانیک دانشکده مهندسی

˜ مدیر گروه مکانیک دانشکده مهندسی

˜ معاون آموزشی دانشکده مهندسی

˜ مدیر خدمات آموزشی دانشگاه شهید چمران

 

اطلاعات تماس

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-3330010-0611 داخلی 5666

فکس: 3336642-0611

ایمیل: a.pashmforoush@scu.ac.ir

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه رورکی هندوستان

1986

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه پنجاب هندوستان

1984

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

مقاومت مصالح

یاتاقان و روغنکاری

کنترل ارتعاشات و صدا

طراحی جامدات