نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29975

29975


سوابق علمی پژوهشی دکتر عزیز عظیمی

مرتبه علمی: استادیار

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-3330010-0611 داخلی 5736

فکس: 3336642-0611

ایمیل: a.azimi@scu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه صنعتی شریف

1387

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه تهران

1373

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه تبریز

1370

مسئولیت های اجرایی در دانشگاه

مدیر مرکز تحقیقات حفاری دانشگاه شهید چمران اهواز

تاکنون - 1390

مدرس در دانشگاه تربیت مدرس تهران

1389-1387   

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

انتقال حرارت غیر فوریه

دینامیک سیالات محاسباتی

محاسبات بار و شبیه سازی انرژی در ساختمان

مسائل معکوس

شبیه سازی در مقیاس نانو

بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در صنایع

اطلاعات بیشتر

مقالات چاپ شده در مجلات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

پایان نامه های هدایت شده

طرح های تحقیقاتی