نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

28407

28407


پایان نامه دکتری (1386):

تولید آلومینیم خالص تجارتی با دانه های چند صد نانو متر به روش اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار

پایان نامه کارشناسی ارشد (1377):

بررسی علل پیچیدگی ورقهای فولادی کم کربن بکار رفته در درب یخچالهای کارخانجات آزمایش