نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29857

29857


کارگاه ماشین ابزار

 

متصدیان کارگاه : آقای نرگسی و آقای دهقان

شماره تلفن داخلی : 5696


در این کارگاه به دانشجویان آموزش عملی ساخت یک قطعه مخروط دار و دنده دار و نیز یک لولا داده می شود. آماده سازی این قطعات شامل کف تراشی، رو تراشی، زاویه دهی و دنده زنی می باشد. قطعات در سه نظام یا چهارنظام دستگاه تراش قرار می گیرند و به کمک مته مرغک، مرغک بلبرینگی و قلم ها ساخته می شوند.