نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29789

29789


بسم الله الرحمن الرحیم

 

سوابق علمی – پژوهشی مهندس محمد مهدی قلب

مرتبه علمی: مربی

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-3330010-0611 داخلی 5737

فکس: 3336642-0611

ایمیل:  m.mahdighalb@scu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه شهید چمران اهواز

1386

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش  حرارت و سیالات از دانشگاه شهید چمران اهواز

1382

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

تحلیل ارتعاشات

کاربرد روش های عددی در مهندسی

روش اجزای محدود

مکاترونیک

فناوری نانو در مهندسی مکانیک