نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29823

29823


سوابق علمی – پژوهشی دکتر سید علیرضا سید رکنی زاده

مرتبه علمی: استادیار

اطلاعات تماس

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-33330010-061 داخلی : 5750

فکس: 33336642-061

ایمیل:  s.roknizadeh@scu.ac.ir

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1391

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا گرایش سازه های هوایی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1382

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه آزاد اهواز

1380

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

آیروالاستیسیته

دینامیک و ارتعاشات

مواد مرکب

بهینه سازی

تحلیل تنش

آنالیز مودال

روش های عددی در مهندسی

پایداری سازه ها

 

اطلاعات بیشتر

مقالات چاپ شده در مجلات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

پایان نامه های هدایت شده