نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29766

29766نام و نام خانوادگی: سید عباس طباطبایی

BSc, MSc, PhD

سمت: عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تخصصی: مهندسی عمران- راه و ترابری

آدرس: اهواز-بولوار گلستان- دانشگاه شهید چمران- دانشکده مهندسی گروه عمران

تلفن: 20-3337011 داخلی 5652

ایمیل: tabatebaei-s@scu.ac.ir