نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29686

29686


دکتر خسرو نادران طحان

استاد

 

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن:  20- 3330010-0611 داخلی  5667

فکس: 3336642-0611

ایمیل: naderan_k@scu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مکانیک- تحلیل تنش در مخازن تحت فشار از دانشگاه منچستر انگلستان

1368

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهمن1353

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خرداد 1352

مسئولیت های اجرایی در دانشگاه

سرپرست شاخه شمالی دانشگاه شهید چمران اهواز

1360- 1359

معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

1362- 1360

مدیر گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

1365- 1363

ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز

1372- 1369

دبیر کمیته گزینش استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

1372- 1369

عضو کمیته تالیف و ترجمه دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

1372- 1370 

عضو شورای هماهنگی هیئت امناء دانشگاه شهید چمران اهواز

1372- 1370

عضو کمیسیون تخصصی و فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

1388  1380

دبیر کمیته منتخب دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

1388  1380

عضو هیئت تحریریه مجله فنی و مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

1388  1381

عضو کمیته نظارت و ارزشیابی آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

1389- 1391

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

1- تجزیه و تحلیل تنش در مخازن تحت فشار  (stress analysis of pressure vessels)

2- مکانیک موج و اولتراسونیک (wave mechanics and ultrasonics)

3- خستگی کم تکرار (low cycle fatigue)

4- مکانیک شکست و خستگی (fracture mechanics and fatigue)

5- آنالیز حد (limit analysis)

اطلاعات بیشتر

دروس ارائه شده

آثار منتشر نشده

کتب منتشره شده

طرح های تحقیقاتی

فعالیت های موردعلاقه

مقالات چاپ شده در مجلات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

پایان نامه های هدایت شده در مقطع کارشناسی

پایان نامه های هدایت شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا