نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29046

29046


سید سجاد موسی پور

معرفی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق-کنترل
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک
:  smoosapour@gmail.com     &      s.moosapour@scu.ac.ir
آدرس محل کار اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی، گروه برق
تلفن تماس 19-06113330011     داخلی: 5762
فاکس

سوابق تحصیلی
دیپلم، رشته ریاضی فیزیک، دبیرستان شهید محمدی شهرستان آغاجاری، معدل 18/47
کارشناسی، رشته مهندسی برق-کنترل، دانشگاه صنعتی سهند، معدل 15/69
کارشناسی ارشد، رشته مهندسی برق-کنترل، دانشگاه تبریز، معدل 18/41
دکتری تخصصی، رشته مهندسی برق-کنترل، دانشگاه تبریز، معدل 19/05

دروس تدریس شده
کنترل مدرن، کنترل صنعتی، کنترل خطی، مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی، ماشینهای الکتریکی، برنامه سازی کامپیوتر، آزمایشگاه کنترل خطی، نرم افزارهای MATLAB, OrCAD, PSpice, Protel


افتخارات
رتبه دوم کارشناسی در رشته مهندسی برق در بین فارغ التحصیلان ورودی سال 1378
رتبه اول کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق-کنترل در بین فارغ التحصیلان ورودی سال 1382
رتبه اول آزمون ورودی دکتری مهندسی برق-کنترل دانشگاه تبریز سال 1385

مقالات منتشر شده در مجلات
S. S. Moosapour, G. Alizadeh, S. Khanmohammadi, and Hamzeh Moosapour. "A novel robust proportional navigation guidance law design for missile considering autopilot dynamic", Transactions of the Institute of Measurement and Control Vol. 35, No. 5, pp. 703–710, 2013

S. S. Moosapour, G. Alizadeh, S. Khanmohammadi, and Hamzeh Moosapour. "A novel nonlinear robust guidance law design based on SDRE technique", Int'l J. of Aeronautical & Space Sci. Vol. 13, No. 3, pp. 369–376, 2012

I. Hassanzadeh, S. S. Moosapour, and S. Mansouri. "Implementation and investigation of internet-based teleoperation of a mobile robot using wave variable approach", Proc. IMechE Part I: J. Systems and Control Engineering, Vol. 224, No. 4, pp. 471-477, 2010

S. S. Moosapour, G. Alizadeh, and S. Khanmohammadi. "Three-Dimensional optimal robust guidance law design for missile using sliding-mode control and SDRE control", J. Control, Vol. 6, No. 2, pp. 55-64
, (In Persion),  2012

مقالات ارائه شده در کنفرانسها
S. S. Moosapour and G. Alizadeh, "Application of Unscented kalman filter in TPN and APN guidance laws", ICEE2007, Tehran, Iran, (In Persion), 2007

S. H. Moosapour, M. Asadollahi, and S. S. Moosapour, "State estimation in a power system by utilizing EKF and UKF", PSC2013, Tehran, Iran, 2013