نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

18204

18204


 

 

نام و نام خانوادگی:  حمید رضا غفوری

کارشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز در رشتة مهندسی عمران - سال 1367

کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف در رشتة سازه های هیدرولیکی- سال 1370

دکتری از دانشگاه سوانزی کشور انگلستان در رشتة عمران(سیالات)- سال 1376

دورة فرصت مطالعاتی در بخش مهندسی نفت دانشگاه استنفورد امریکا- سال 1385

سمت : عضو هیئت علمی گروه عمران و رئیس دانشکده مهندسی – دانشگاه شهید چمران اهواز

مرتبة علمی : استاد پایه30

تلفن تماس: 20-3330011-0611 داخلی 5651
پست الکترونیکی:
ghafouri_h@scu.ac.ir
h_ghafouri@yahoo.com
وبلاگ شخصی:
http://hrghafouri.mihanblog.com

گرایش مطالعاتی

· شبیه سازی مخازن طبیعی نفت

· هیدرولیک محاسباتی

·  کاربرد روشهای عددی در هیدرولیک آبهای زیر زمینی

·  انتقال آلودگی در محیط های متخلخل

·  مهندسی رودخانه

·  تحلیل اندرکنش آب- سازه

·  پایش سلامت سازه های هیدرولیکی و شناسایی آسیب در آنها

· تحلیل عددی سیستمهای مختلف عایق بندی حرارتی