نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

32315

32315


 

 

 

 

          مهندس علی حسینی           
 مرتبه علمی: مربی
 هیات علمی گروه معماری

اطلاعات تماس 

گروه معماری دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی5712


 


                   

سوابق تحصیلی      

                                      

- دوره کارشناسی؛ مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد               

- دوره کارشناسی ارشد؛ معماری-بازسازی پس از سانحه، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران     
- عنوان پایان نامه: بررسی نقش بازسازی در کاهش آسیب پذیری شهری(نمونه مورد مطالعه، بافت تاریخی محله قدغون بروجرد)

 


                   

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه                   

 1. طراحی معماری و آموزش پایه معماری                                            
 2. برنامه ریزی و طراحی سکونتگاه های روستایی
 3. بازسازی پس از سوانح، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 •  


                   

اطلاعات پژوهشی

                 

 

 •   کتب چاپ شده و نقش در آن(کلیک کنید)
 • احیای زیرزمین، عنصر فراموش شده، کارگاه فهم خانه، کاشان، 1388
 • معرفی، نقد و بررسی اصول و مبانی طراحی فضای داخلی مسجد مصلی های نماز جمعه، نخستین همایش معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1390
 •        پایان نامه های هدایت شده
 • طراحی دانشکده معماری دانشگاه شهید چمران اهواز با رویکرد معماری پایدار
 • طراحی دانشکده معماری با کاربری دوگانه و قابلیت راه اندازی مرکز مدیریت بحران در زمان سوانح                        
 • بازطراحی ایستگاه مترو نادری با هدف ایجاد سامانه مدیریت بجران و خدمات رسانی در چرخه مدیریت بحران
 • طراحی مرکز توانمد سازی زنان بی/بد سرپرست در اهواز
 • طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد معماری پایدار در خوزستان
 • طراحی خوابگاه دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با رویکرد ارتباط با طبیعت