نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

40703

40703


 

 

 

 دکتر مرتضی مرادی 
مرتبه علمی: استادیار
هیات علمی گروه مهندسی  شیمی 

اطلاعات تماس 

گروه مهندسی شیمی و نفت ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن : 20-33330010-061  داخلی 5753