نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

37582

37582  کسب رتبه اول مرحله نیمه نهایی بیست و یکمین المپیاد دانشجویی توسط آقای وحید ناصری کریمی  دانشجوی گروه مواد

  کسب رتبه سوم مرحله نیمه نهایی بیست و یکمین المپیاد دانشجویی توسط آقای رضا قنواتی  دانشجوی گروه مواد

  ارتقای دکتر رنجبر به مرتبه استادی در سال 91

  ارتقای دکتر ریحانیان به مرتبه دانشیاری در سال 91

  ارتقای دکتر لطفی به مرتبه دانشیاری در سال 94

  انتخاب دکتر ریحانیان به عنوان هیات علمی برتر گروه در سال 94

  انتخاب دکتر قیصری به عنوان هیات علمی برتر گروه در سال 95

  انتخاب دکتر قیصری به عنوان یکی از 5 استادیار برتر آموزشی - پژوهشی دانشگاه در مراسم شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران

  برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس جوشکاری در سال 93

     
 

 
اعلام میزبانی اولین کنفرانس منطقه ای جوشکاری در زمستان سال 95

  اعلام میزبانی اولین کنفرانس ملی فولادهای میکرو آلیاژ در سال 96