نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

40991

40991


دکتر مرتضی مرادی

استادیار و 

مدیر گروه مهندسی شیمی، نفت، گاز و پتروشیمی

اطلاعات تماس


نشانی: خوزستان، اهواز، ابتدای بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، نفت، گاز و پتروشیمی، کدپستی: ۸۳۱۵۱ ۶۱۳۵۷ 

تلفن: ۱۹ -۰۰۱۱ ۳۳۳۳ ۶۱ (۹۸+) داخلی ۵۷۵۳

نمابر: ۶۶۴۲ ۳۳۳۳ ۶۱ (۹۸+)    

رایانامه:  m.moradi@scu.ac.ir

وبگاه: http://engg.scu.ac.ir/morteza moradi 


پیشینه تحصیلی


دکتری:
                      مهندسی شیمی          دانشگاه صنعتی اصفهان        ۱۳۹۴-۱۳۹۰
کارشناسی ارشد:
    مهندسی شیمی          دانشگاه تهران                      ۱۳۸۷-۱۳۸۵
کارشناسی:
              مهندسی شیمی          دانشگاه تهران                      ۱۳۸۵-۱۳۸۱
            

زمینه های پژوهشی و صنعتی

 • فرآیندهای صنایع شیمیایی، نفت، گاز و پتروشیمی:
 •     طراحی، شبیه ­سازی و بهینه ­سازی فرآیندهای صنایع شیمیایی، نفت، گاز و پتروشیمی
 •     تولید مواد شیمیایی
 •     فرآیندهای پلیمریزاسیون
 • فرآیندهای جداسازی:
 •     فرآیندهای غشایی و ساخت غشاهای پلیمری و کامپوزیتی
 •   تصفیه آب و پساب­های صنعتی    
 •     جذب سطحی 
 • کاتالیست و مهندسی واکنش­های شیمیایی:
 •   سنتز و تست کاتالیست­ها
 •    سینتیک واکنش­های کاتالیستی
 •     طراحی راکتورهای شیمیایی
 • پیل سوختی: 
 •     ساخت و مدلسازی غشاهای نانوکامپوزیتی تبادل پروتون پیل های سوختی پلیمری (PEM)
 •     ساخت الکتروکاتالیست پیل های سوختی پلیمری (PEM
 •