نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

37577

37577


راه اندازی مرکز پردازش های سریع و امکان استفاده از آن برای دانشجویان
راه اندازی آزمایشگاه های 3 و 4 جهت تدریس دروس دانشجویان گروه کامپیوتر
کسب رتبه اول مرحله نیمه نهایی بیست و یکمین المپیاد دانشجویی توسط خانم فاطمه راسخی دانشجوی گروه کامپیوتر