نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان گروه مواد

کارکنان گروه مواد


 

 نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن داخلی

 

خانم بهروزی

منشی گروه

  5681 - 5680

 

خانم نریم موسایی

کارشناس آموزشی

5613

 

خانم مهندس کرباسی

کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی

5688

 

آقای مهندس موسوی

کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی و جوشکاری

  5699 - 5688

 

خانم مهندس مرعشی     

کارشناس ارشد و سرپرست آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه    

  5698 - 5689

  آقای سرلک مسئول کارگاه ریخته گری 5698