نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرونده متقاضیان جذب هیات علمی در دانشکده مهندسی

پرونده متقاضیان جذب هیات علمی در دانشکده مهندسی


پرونده متقاضیان جذب هیات علمی در دانشکده مهندسی

با سرعت گرفتن رسیدگی به پرونده های متقاضیان جذب هیات علمی در کمیته جذب دانشگاه، رسیدگی به تقاضاهای چندین تن از متقاضیان جذب در دانشکده مهندسی نهایی شده و این دسته از متقاضیان تعیین تکلیف شدند. در همین رابطه به منظور تقویت گروه های توسعه نیافته دانشکده بر اساس برنامه پنجساله توسعه دانشکده، پذیرش متقاضیان در این گروه ها در اولویت قرار گرفته است. به همین منظور در جلسه اخیر این کمیته، دو تن عضو هیات علمی جدید برای گروه معماری پذیرش شدند که از ابتدای نیمسال دوم همکاری خود را با این گروه آغاز خواهند نمود. امید می رود با پیوستن این دو همکار جدید به گروه معماری و نیز بازگشت یک نفر از بورسیه های فارغ التحصیل در آینده نزدیک، خلاء نیروی انسانی آن گروه تا حدی کاهش یابد