نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرداخت کامل حقالتدریس نیمسال اول 94-93

پرداخت کامل حقالتدریس نیمسال اول 94-93


پرداخت کامل حقالتدریس نیمسال اول 94-93

با پیگیری های معاون آموزشی دانشکده، حق التدریس کامل نیمسال اول 94-93 پرداخت گردید. بدلیل تاخیرات پبش آمده در پرداخت این مبالغ، معاونت اداری و مالی دانشگاه موافقت نمودند که به جای پرداخت مرحله ای مطالبات همکاران، کل مبلغ به صورت یکجا پرداخت شود. لازم به ذکر است تعداد معدودی از حق التدریس ها بعلت اشتباه در ثبت شماره حساب های همکاران هنوز پرداخت نشده اند که بلافاصله بعد از ایام تعطیلات پرداخت خواهند گردید