نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ورود تجهیزات خریداری شده جهت راه اندازی مرکز پردازش های سریع

ورود تجهیزات خریداری شده جهت راه اندازی مرکز پردازش های سریع


ورود تجهیزات خریداری شده جهت راه اندازی مرکز پردازش های سریع

با ورود تجهیزات خریداری شده برای "مرکز پردازش های سریع" به دانشکده مهندسی، راه اندازی این مرکز به زودی نهایی خواهد شد. لازم بذکر است که راه اندازی این مرکز از محل اعتبارات معاونت علمی ریاست جمهوری و با کمک موثر معاونت پژوهشی دانشگاه صورت گرفته است. همچنین جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی نیز با اختصاص بخشی از اعتبار پژوهشی (گرنت) خود به راه اندازی این مرکز کمک نمودند. اعتبار پروژه تا این مرحله بالغ بر 100 میلیون تومان بوده است. امید می رود با راه اندازی این مرکز، علاوه بر ایجاد امکان قدرت های بالای محاسباتی و پردازشی مورد نیاز کاربران دانشگاهی و صنعتی، زمینه لازم برای اتصال دانشگاه به شبکه گرید ملی (تورین) فراهم آید