نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاری دو عضو جدید هیات علمی در گروه معماری

همکاری دو عضو جدید هیات علمی در گروه معماری


همکاری دو عضو جدید هیات علمی در گروه معماری

دو تن عضو هیات علمی جدید از امروز همکاری خود را با گروه معماری دانشکده مهندسی آغاز نمودند. سرکار خانم دکتر پودات و سرکار خانم مهندس محمدعلی نژاد که  از مدتی قبل به صورت غیر رسمی با گروه معماری همکاری می کردند از امروز با عقد قرارداد رسما به اعضای هیات علمی گروه معماری ملحق شدند. امید می رود که با پیوستن اعضای جدید به گروه معماری کمبود نیروی انسانی آن گروه تا حدودی مرتفع گردد. بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته  پیش بینی می شود تا پایان سال جاری سه نفر دیگر به جمع همکاران آن گروه اضافه شوند. مدیریت دانشکده توفیق همکاران جدید را در ایفای وظایف معلمی  از درگاه ایزد منان خواهان است.