نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکات قابل توجه برای داوطلبان شرکت در اولین المپیاد دانشجویی دانشگاه شهید چمران

نکات قابل توجه برای داوطلبان شرکت در اولین المپیاد دانشجویی دانشگاه شهید چمران


نکات قابل توجه برای داوطلبان شرکت در اولین المپیاد دانشجویی دانشگاه شهید چمران

 جهت اطلاع داوطلبین اولین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران

به اطلاع می رساند که اولین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران در روزهای پنج شنبه و جمعه، ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه، در دانشکده اقتصاد مطابق با جدول زمان بندی اعلام شده، برگزار خواهد گردید. دانشجویان داوطلب می باید. تا ساعت 7:30 صبح در حوزه حضور داشته باشند، وسیله برای ایاب و ذهاب، پذیرایی میان وقت و ناهار ظهر روز پنجشنبه برای دانشجویان شرکت کننده و برگزارکنندگان، پیش بینی شده است.
در فایل پیوست نکات مهم برگزاری المپیاد وارد شده است.