نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نهایی شدن خرید تجهیزات مورد نیاز برای ارتقا زیر ساخت شبکه اینترنت دانشکده

نهایی شدن خرید تجهیزات مورد نیاز برای ارتقا زیر ساخت شبکه اینترنت دانشکده


نهایی شدن خرید تجهیزات مورد نیاز برای ارتقا زیر ساخت شبکه اینترنت دانشکده

آقای دکتر سروش مدیر محترم فناوری اطلاعات دانشگاه امروز اطلاع دادند خرید تجهیزات مورد نیاز برای ارتقای زیرساخت شبکه اینترنت دانشکده که از سال قبل در حال پیگیری است، نهایی شده و تا دو هفته آینده وارد دانشکده خواهند شد. امید می رود با ورود و نصب این تجهیزات بخش مهمی از مشکلات شبکه اینترنت دانشکده که ناشی از قدیمی بودن شبکه فعلی است مرتفع گردد. لازم بذکر است که در اوایل سالجاری با خرید و نصب حدود 5 کیلومتر فیبر نوری برای شبکه داخلی دانشکده مهندسی عملیات اجرایی ارتقای شبکه آغاز شده بود که بدلیل عدم تامین سوئیچ ها و سایر تجهیزات جانبی، شبکه فیبر نوری نصب شده عملا تا این زمان بلا استفاده باقی مانده است