نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نقل و انتقال همکاران آموزش

نقل و انتقال همکاران آموزش


نقل و انتقال همکاران آموزش


با انتقال سرکار خانم بهزاد، کارشناس اداره آموزش و جانشین معاون آموزشی دانشکده، به اداره خدمات آموزشی دانشگاه، سرکار خانم قنواتی از دیگر کارشناسان اداره آموزش به این سمت منصوب شدند. لازم بذکر است که سرکار خانم موسوی به عنوان عضو جدید اداره آموزش مهندسی نیز از هفته گذشته همکاری خود را با دانشکده مهندسی آغاز نمودند. مدیریت دانشکده مهندسی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های مستمر سرکار خانم بهزاد در طول دوره همکاری با دانشکده مهندسی، برای نامبردگان فوق آرزوی توفیق روزافزون در انجام وظایف محوله را دارد