نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک گروه مکانیک با مدیر و اعضای هیات علمی

نشست مشترک گروه مکانیک با مدیر و اعضای هیات علمی


نشست مشترک گروه مکانیک با مدیر و اعضای هیات علمی

دانشجویان گروه مکانیک در نشستی مشترکی که در روز یکشنبه 1394/02/06 در محل آمفی تئاتر دانشکده و با حضور مدیر و اعضای هیات علمی آن گروه صورت گرفت ضمن آشنایی با برنامه های جاری و آتی گروه، دیدگاه های خود را در رابطه با مسائل مختلف ابراز داشته و با مسئولین گروه در این رابطه تشریک مساعی نمودند