نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک با حضور مدیر پ‍‍ژوهشی سازمان آب و برق خوزستان و اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی

نشست مشترک با حضور مدیر پ‍‍ژوهشی سازمان آب و برق خوزستان و اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی


نشست مشترک با حضور مدیر پ‍‍ژوهشی سازمان آب و برق خوزستان و اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی

طی نشست مشترکی که با حضور مدیر پ‍‍ژوهشی سازمان آب و برق خوزستان، آقای دکتر حیدری، و جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت بهره برداری سد و نیروگاه آن سازمان در محل دانشکده مهندسی صورت پذیرفت، راه های توسعه همکاری های پ‍ژوهشی با آن سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست که در روز چهارشنبه 06/03/1394 و با مشارکت جمعی از مدیران و اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی صورت گرفت محورهای پ‍ژوهشی مورد نیاز سازمان آب و برق توسط آقای دکتر حیدری تشریح شدند. ایشان مشارکت فعال اعضای هیات علمی دانشکده را در انجام این طرح ها خواستار گردیدند و وعده کردند که همه گونه همکاری را در رابطه با تسهیل فرآیند همکاری ها با دانشگاه شهید چمران اهواز، بعنوان بزرگترین قطب علمی منطقه، را به کار خواهند گرفت. در خاتمه این جلسه مقرر شد که ظرف دو هفته معاونت پژوهشی دانشکده نسبت به دریافت پیشنهادات از گروه های مختلف اقدام نموده و موارد محدودی را برای تهیه پروپوزال و عقد قرارداد به مدیریت پژوهشی سازمان ارسال نماید