نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین دوره انتخابات شورای عالی بسیج اساتید دانشگاه شهید چمران

نخستین دوره انتخابات شورای عالی بسیج اساتید دانشگاه شهید چمران


نخستین دوره انتخابات شورای عالی بسیج اساتید دانشگاه شهید چمران

نخستین دوره انتخابات شورای عالی بسیج اساتید دانشگاه شهید چمران روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت‌ماه 93 در آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی این انتخابات 20 نفر از اساتید عضو هیأت علمی به عنوان اعضای شورای عالی بسیج اساتید دانشگاه انتخابات شدند که 5 تن از آنان شامل آقایان دکتر  سیف السادات، جورابیان، کوثریان، رزاز و قنبرزاده به نمایندگی از بسیج اساتید دانشکده مهندسی در این شورا حضور خواهند یافت. گفتنی است دکتر کیانی نژاد که پیش از این عهده دار این مسئولیت بود، اکنون به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشگاه های استان برگزیده شده اند