نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه NANTES فرانسه

نخستین تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه NANTES فرانسه


نخستین تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه NANTES فرانسه

پیرو بازدید هیات نمایندگی تعدادی از دانشگاه های فرانسه که در دی ماه گذشته صورت گرفت، نخستین تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه NANTES فرانسه به امضاء رسید. بر اساس متن تفاهم نامه که با پیشنهاد دانشگاه NANTES و تصویب دانشگاه شهید چمران تنظیم گردیده است، از این پس دو دانشگاه در زمینه های مختلف، تبادلات علمی و دانشجویی خواهند داشت. مقرر گردیده است که به منظور اجرایی کردن تفاهمات بعمل آمده، هیات مشترکی از طرف دو دانشگاه تشکیل گردد. از کلیه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان عزیز درخواست می شود که با مطالعه متن کامل تفاهم نامه (صفحه 1 ، صفحه 2 ، صفحه 3 ، صفحه 4) چنانچه متقاضی استفاده از راه کارهای پیش بینی شده در آن هستند مراتب را از طریق معاونت محترم پژوهشی دانشکده پیگیری نمایند