نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موضوع و موارد تحویلی اسکیس سراسری شماره 2 ( آذر ماه 1394)

موضوع و موارد تحویلی اسکیس سراسری شماره 2 ( آذر ماه 1394)


اسکیس سراسری شماره 2، آذر 1394

موضوع و موارد تحویلی اسکیس سراسری شماره 2 ( آذر ماه 1394)

موضوع:
« طراحی مرکز اطلاعات توریست اهواز
  (Tourist information) »

معیارهای طراحی

-         محل احداث بنای فوق در چندین نقطه از شهر اهواز می باشد.

-         حداکثر سطح اشغال مورد قبول بنا 55 متر مربع می باشد

-         توجه به مسائل اقلیمی و بومی شهر اهواز و طراحی پایدار با کمترین استفاده از انرژی های فسیلی

موارد تحویلی

-         ارائه فرایند رسیدن به طرح و طرح مایه های اصلی به صورت ایدئوگرام

-         پلان در مقیاس لازم

-         پرسپکتیو از فرم طرح در ارتفاع دید انسان (و دید پرنده در صورت نیاز)

-         نما و مقطع در مقیاس 50/1 (اختیاری)

شرکت کنندگان و برندگان اسکیس

-         اعطای گواهی به برگزیدگان اسکیس.

-         اعطای گواهی به همه پذیرفته شدگان اسکیس.