نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موافقت هیات رئیسه دانشگاه با تفکیک دانشکده مهندسی

موافقت هیات رئیسه دانشگاه با تفکیک دانشکده مهندسی


موافقت هیات رئیسه دانشگاه با تفکیک دانشکده مهندسی

 پیرو درخواست دانشکده مهندسی در خصوص تفکیک دانشکده مهندسی به سه دانشکده مستقل و ایجاد پردیس مهندسی که طرح آن بر اساس برنامه پنجساله دانشکده تنظیم و تقدیم هیات رئیسه دانشگاه گردیده بود، هیات رئیسه دانشگاه در جلسه 27/03/1394 موافقت اصولی خود را با تفکیک دانشکده به دو دانشکده مجزا اعلام نمود. مراحل اجرایی این طرح پس از اتمام عملیات احداث ساختمان جدید به انجام خواهد رسید