نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موافقت شورای گسترش با راه اندازی دوره دکترای مهندسی مواد در دانشگاه شهید چمران

موافقت شورای گسترش با راه اندازی دوره دکترای مهندسی مواد در دانشگاه شهید چمران


موافقت شورای گسترش با راه اندازی دوره دکترای مهندسی مواد در دانشگاه شهید چمران

شورای گسترش آموزش عالی با راه اندازی دو دوره جدید کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه شهید چمران اهواز موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، شورای گسترش با یکبار پذیرش دانشجو در رشته زیست شناسی-بیوشیمی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته مهندسی مواد در مقطع دکتری در این دانشگاه موافقت به عمل آورد.

براساس این گزارش، تمدید پذیرش دانشجو منوط به احراز شرایط گردیده و ضمنا پذیرش در دوره مذکور منوط به تامین اعتبارات مالی می باشد.