نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منصوب شدن آقای مهندس پشم فروش به سمت مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

منصوب شدن آقای مهندس پشم فروش به سمت مدیر خدمات آموزشی دانشگاه


منصوب شدن آقای مهندس پشم فروش به سمت مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

طی حکمی از سوی اقای دکتر مروتی ریاست محترم دانشگاه، آقای مهندس پشم فروش معاون آموزشی دانشکده مهندسی به سمت مدیر خدمات آموزشی دانشگاه منصوب شدند. لازم بذکر است که ایشان قریب به 20 سال مسئولیت معاونت آموزشی دانشکده را بعهده داشتند که از نظر طول دوره در تمام کشور یک رکورد محسوب می گردد. ایشان با تسلط کامل بر کلیه قوانین و مقررات آموزشی و با تکیه بر تجارب گرانبهای خود توانستند در این مدت طولانی منشاء خدمات بیشماری برای دانشجویان و دانشکده مهندسی باشند. توفیق روز افزون ایشان را در مسئولیت جدید از خدواند منان مسئلت داریم