نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاله عضو هیات‌ علمی گروه مهندسی مکانیک در لیست مقالات برتر مجله جریان چند فاز

مقاله عضو هیات‌ علمی گروه مهندسی مکانیک در لیست مقالات برتر مجله جریان چند فاز


مقاله عضو هیات‌ علمی گروه مهندسی مکانیک در لیست مقالات برتر مجله جریان چند فاز


مقاله چاپ شده توسط آقای دکتر ابراهیم حاجی دولو در مجله بین المللی جریان چند فاز (International Journal of Multiphase Flow) که بخشی از پایان نامه یکی از دانشجویان دوره دکترای مهندسی مکانیک، آقای مهندس فرهاد رئیس زاده و تحت عنوان تاثیر دوران لوله بر جریان دو فاز آب و هوا رو به پایین می باشد، در لیست 25 مقاله برتر دانلود شده این مجله بین‌المللی قرار گرفت. این مجله معتبر، با ضریب تأثیر 2/421 جزء مجلات چارک اول یا Q1 در حوزه مکانیک سیالات بوده و مقاله باد شده در مدت زمان کوتاهی در لیست مقالات برتر دانلود شده قرارگرفته است. در این مقاله نظریات و یافته‌های جدیدی در رابطه با رفتار سیالات حفاری در هنگام جریان در درون لوله حفاری دورانی و الگوهای جریان جدیدی برای رفتار سیال در حفاری زیرتعادلی ارائه ‌شده است. اساتید مشاور این پژوهش آقای دکتر مرتضی بهبهانی نژاد از اعضای هیات‌ علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز و آقای دکتر پدرام حنفی زاده از استادان گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تهران می‌باشند. این پژوهش با حمایت مرکز تحقیقات حفاری دانشگاه شهید چمران اهواز و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت ملی حفاری انجام‌ شده است.

 

لینک دسترسی به خلاصه مقاله :

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301932216000021