نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم جشن نیمه شعبان

مراسم جشن نیمه شعبان


مراسم جشن نیمه شعبان

به مناسبت نیمه شعبان مراسم جشن بزرگی برگزار می گردد
از کلیه اعضای هیات علمی ، دانشجویان و کارکنان دراین مراسم دعوت بعمل می آید
زمان : یکشنبه 10/3/1394 ساعت 9:50 صبح
مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
بسج کارکنان دانشکده مهندسی