نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست فعالیت های انجمن های علمی دانشکده مهندسی

لیست فعالیت های انجمن های علمی دانشکده مهندسی


لیست فعالیت های انجمن های علمی دانشکده مهندسی

لیست فعالیت های انجمن های علمی دانشکده مهندسی در سال تحصیلی 92-91 توسط معاونت محترم فرهنگی-اجتماعی دانشگاه منتشر شد. ضمن تقدیر از این عزیزان بابت ترویج فعالیت های علمی دانشجویی، فهرست این فعالیت ها در ادامه آمده اند:

- فعالیت های انجمن علمی برق
- فعالیت های انجمن علمی عمران
- فعالیت های انجمن علمی مکانیک
- فعالیت های انجمن علمی مواد
- فعالیت های انجمن علمی مکاترونیک
 - فعالیت های انجمن علمی تحصیلات تکمیلی