نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عملیات گازسوز کردن کوره اصلی سوله مواد

عملیات گازسوز کردن کوره اصلی سوله مواد


عملیات گازسوز کردن کوره اصلی سوله مواد

عملیات گازسوز کردن کوره اصلی سوله مواد که از سال گذشته در حال پیگیری بود به نتیجه رسید و این کوره که قبلا با سوخت گازوئیل کار می کرد به یک کوره گاز سوز تبدیل شد. لازم بذکر است که بدلیل عدم امکان تامین سوخت گازوئیل برای کوره مذکور، این کوره مدتها بود که بلااستفاده قرار گرفته بود و بجای آن از کوره برقی کوچکتری که برای عملیات سنگین ذوب مناسب نبود استفاده می شد. گازسوز کردن کوره مذکور علاوه بر بازگرداندن این وسیله ارزشمند به مدار استفاده، موجب کاستن چشمگیر از هزینه های سوخت و نیز کاهش آلودگی هوا خواهد شد