نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عملیات اجرایی شبکه جدید فیبر نوری دانشکده مهندسی

عملیات اجرایی شبکه جدید فیبر نوری دانشکده مهندسی


عملیات اجرایی شبکه جدید فیبر نوری دانشکده مهندسی

در راستای ارتقا کیفیت شبکه اینترنت دانشکده مهندسی، بالاخره پس از مدتها رایزنی و پیگیری، عملیات اجرایی شبکه جدید فیبر نوری به مرحله انجام رسید. در این عملیات که از ابتدای هفته جاری آغاز شده بود و امروز چهارشنبه تقریبا به پایان رسید، حدود 4 کیلومتر فیبر نوری نصب گردید. طراحی شبکه جدید بوسیله واحد فناوری اطلاعات دانشگاه و با مشاوره گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی صورت گرفته و در حال حاضر عملیات اجرایی توسط پیمانکار در دست اقدام است. نظارت و همکاری در عملیات اجرایی نیز مشترکا بعهده واحد فناوری اطلاعات دانشگاه و کارشناسان گروه کامپیوتر می باشد.  لازم بذکر است که برای تکمیل این عملیات لازم است در مرحله بعد سویچ ها و سایر تجهیزات لازم نیز خریداری و نصب گردند که  معاونت اداری و مالی دانشگاه در این رابطه قول مساعدت لازم را داده اند. امید می رود که با تکمیل این کار کیفیت سرویس های اینترنتی دانشکده به طرز چشمگیری بهبود بخشیده شود