نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طراحی و عملیات اجرایی استقرار مرکز تحقیقات فولاد

طراحی و عملیات اجرایی استقرار مرکز تحقیقات فولاد


طراحی و عملیات اجرایی استقرار مرکز تحقیقات فولاد

پیرو توافقات نهایی انجام شده در هفته پژوهش در رابطه با راه اندازی "مرکز تحقیقات فولاد"، که با همت و پیگیری گروه مواد و همکاری معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و مدیر محترم دفتر ارتباط با صنعت  صورت گرفت، کار طراحی و عملیات اجرایی استقرار این مرکز در دانشکده مهندسی و در مجاورت سایر مراکز تحقیقاتی موجود آغاز شد. لازم بذکر است که راه اندازی این مرکز بر اساس برنامه پنجساله توسعه دانشکده، در دستور کار گروه مواد قرار گرفته بود.