نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینار " آسیب شناسی معماری اسلامی در ایران معاصر "

سمینار " آسیب شناسی معماری اسلامی در ایران معاصر "


سمینار " آسیب شناسی معماری اسلامی در ایران معاصر "


سمینار " آسیب شناسی معماری اسلامی در ایران معاصر "


ارائه دهنده :جناب آقای مهندس روح الله مجتهد زاده ؛ عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشجوی دکتری معماری اسلامی ، دانشگاه هنر اصفهان

                            زمان شنبه 1394/8/30 ساعت 13
  
               مکان : آتلیه 1 گروه معماری