نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمیناره یک روزه " نی ، میراث فراموش شده " به همت گروه معماری

سمیناره یک روزه " نی ، میراث فراموش شده " به همت گروه معماری


سمیناره یک روزه " نی ، میراث فراموش شده " به همت گروه معماری

 به همت گروه معماری دانشکده مهندسی و با مشارکت شرکت کانتکس، سمینار یک روزه ای تحت عنوان "نی، میراث فراموش شده" در محل این گروه برگزار گردید. هدف اصلی این سمینار، که با مشارکت قابل توجه دانشجویان این گروه صورت گرفت، جلب توجه دانشجویان به نقش گیاه "نی" در جنبه های مختلف زندگی مردمان استان خوزستان عنوان گردیده بود. "بررسی تاریخچه استفاده از گیاه نی در سکونت گاههای استان"، "نی و اقتصاد بومی" و "کاربرد نی در معماری بومی استان" عناوین سخنرانی های ارائه شده در این سمینار بودند.