نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سانحه در حین انجام کار در سوله گروه مواد

سانحه در حین انجام کار در سوله گروه مواد


سانحه در حین انجام کار در سوله گروه مواد


آقای آقارضا جلیلیان از کارکنان اداره خدمات دانشکده مهندسی و مسئول برق دانشکده که دو هفته پیش در حین انجام کار دچار سانحه شده و از ناحیه دو دست و صورت دچار سوختگی شدید شده بودند، امروز پس از بهبود نسبی حالشان در محل دانشکده حاضر شدند. ایشان در حین عملیات نصب کوره های جدید گروه مواد، بر اثر برق گرفتگی شدید آسیب جدی دیدند که با انتقال به موقع به بیمارستان و انجام عمل جراحی خوشبختانه از خطر حتمی نجات یافتند. حادثه پیش آمده برای این همکار باسابقه، لزوم به کارگیری تدابیر ایمنی را در کلیه کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشکده به طور عینی نشان داد. قرار است نحوه تشدید تدابیر ایمنی در این فضاها در کارگروه ویژه ای مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.