نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه های ارتقای کیفی زیرساخت شبکه اینترنت دانشکده

راه های ارتقای کیفی زیرساخت شبکه اینترنت دانشکده


راه های ارتقای کیفی زیرساخت شبکه اینترنت دانشکده

مدیر و کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه طی نشستی با اعضای گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی، راه های ارتقای کیفی زیرساخت شبکه اینترنت دانشکده و دانشگاه را مورد بررسی قرار دادند. در انتهای این نشست مقرر شد که منبعد این گونه نشست ها برای تبادل نظرات فنی دو مجموعه به طور منظم و به صورت ادواری صورت گیرد