نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی کانال تلگرامی دانش آموختگان گروه مهندسی کامپیوتر چمران اهواز

راه اندازی کانال تلگرامی دانش آموختگان گروه مهندسی کامپیوتر چمران اهواز


راه اندازی کانال تلگرامی دانش آموختگان گروه مهندسی کامپیوتر چمران اهواز

اولین مهندسان کامپیوتر در سال 1381 از گروه کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز فارغ التحصیل شده اند و با احتساب میانگین سالی 40 نفر اکنون این گروه نزدیک به 600 نفر دانش آموخته دارد . اما یکی از نواقصی که در سال های اخیر در گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهوازنمود داشته است ، عدم وجود راه های ارتباطی برای ارتباط فارغ التحصیلان گروه کامپیوتر با یکدیگر و با اساتید دانشکده بوده است .

لذا در اولین قدم گروه کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز اقدام به ایجاد کانال اطلاع رسانی در تلگرام نموده است. از فارغ التحصیلان سالهای مختلف و اساتید قدیم و جدید گروه دعوت میشود علاوه بر پیوستن به این کانال ، مطالب خود را برای درج در کانال به آدرس ایمیل amirmashak@gmail.com ارسال دارند.
مطالبی نظیر آگهی استخدام و دعوت به همکاری ، پروژه های کامپیوتری در سطح استان یا کشور ، نوشته های فارغ التحصیلان ، گردهماییهای احتمالی و اخبار موفقیت های فارغ التحصیلان در این کانال قابلیت انتشار خواهند داشت.
آدرس کانال تلگرامی فارغ التحصیلان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران: