نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دو نفر عضو هیات علمی جدید در جمع همکاران دانشکده مهندسی

دو نفر عضو هیات علمی جدید در جمع همکاران دانشکده مهندسی


دو نفر عضو هیات علمی جدید در جمع همکاران دانشکده مهندسی

دو نفر عضو هیات علمی جدید به جمع همکاران دانشکده مهندسی ملحق شدند. سرکار خانم مهندس الهام نیکوکار و آقای مهندس حسینی به ترتیب در گروه های کامپیوتر و معماری آغاز به کار نمودند