نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دسترسی مستقیم به پست الکترونیکی دانشگاهی

دسترسی مستقیم به پست الکترونیکی دانشگاهی


دسترسی مستقیم به پست الکترونیکی دانشگاهی


 به علت بالا بردن امنیت سامانه های دانشگاه جهت دسترسی به سامانه پست الکترونیکی دانشگاه به مدت یک هفته منحصراً از لینکهای صفحه اصلی پرتال دانشگاه استفاده شود .