نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای گروه معماری با ریاست دانشکده مهندسی

جلسه شورای گروه معماری با ریاست دانشکده مهندسی


جلسه شورای گروه معماری با ریاست دانشکده مهندسی


مطابق معمول چند ساله اخیر، ریاست دانشکده مهندسی در هفته گذشته در جلسه شورای گروه معماری شرکت و با اعضای گروه به بحث و تبادل نظر پرداخت. این جلسه که در روز دوشنبه 1394/09/09 و در محل گروه معماری تشکیل شد، عمدتا به بررسی روند پیشرفت برنامه پنجساله در آن گروه اختصاص داشت و ضمن مرور موفقیت های حاصله، علل ناکامی های رخ داده در برخی قسمت های برنامه، مورد بررسی و واکاوی قرار گرفتند. بر اساس گزارش کتبی مدیر گروه، یکی از مشکلاتی که در راه اجرای برنامه پنجساله در سال گذشته وجود داشته، همانا عدم اتمام ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی ( موسوم به دانشکده عمران و معماری) می باشد که این گروه را با کمبود فضایی شدید مواجه ساخته است. همچنین عدم شرکت داوطلبان دارای مدرک دکتری در فراخوان جذب هیات علمی از یک سو و  عدم جذب داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد، که اخیرا از سوی هیات امنای دانشگاه با محدودیت هایی همراه شده است، از سوی دیگر، از دیگر مشکلات توسعه انسانی این گروه می باشد. در حال حاضر مقدمات راه اندازی دوره معماری منظر در مقطع کارشناسی ارشد فراهم شده است و به محض ارتقای یکی از اعضای گروه به مرتبه دانشیاری، درخواست راه اندازی این رشته ارائه خواهد شد. در ادامه جلسه مدیر و اعضای گروه ضمن تقدیر از مسئولین دانشکده در راستای تامین برخی نیازهای تجهیزاتی این گروه در سال گذشته، خواهان تداوم و تشدید این روند در سال سوم برنامه گردیدند. ریاست دانشکده نیز ضمن اعلام آمادگی برای توجه بیشتر به نیازهای این گروه، تعهد به اجرای برنامه های پیش بینی شده را وظیفه یکایک اعضای گروه دانستند و خاطر نشان کردند که مسئولیت پیگیری امور برنامه پنجساله باید بین کلیه اعضای گروه تقسیم شود و منحصر به مدیر گروه نباشد. بدیهی است که سطح مشارکت هر یک از اعضا در این امر، در تعاملات آتی بین دانشکده و آنها نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.