نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی 94

تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی 94


تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی 94

با عنایت به آیین نامه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تعیین گرایش دانشجویان ورودی 94 و مصوبه شورای گروه برق، تعیین گرایش دانشجویان ورودی مذکور انجام خواهد شد. بدین منظور دانشجویان موظفند فرم های مربوط به تعیین گرایش را از بخش فرم ها دانلود کرده و تا پایان مهرماه به دفتر گروه برق تحویل دهند. این فرم صرفا جهت بررسی اولیه بوده و تعیین گرایش دانشجو بر اساس اطلاعات مندرج در فرم و نظر شورای گروه برق خواهد بود.